فیلم: طراحی داشبورد مدیریتی در اکسل (۲)

5.00 1 رای
169,000تومان

نقشه حرارتی در اکسل ، را اصولی و بصورت پروژه محور یاد بگیرید…  این دوره مناسب چه کسانی میباشد؟  کسانی…

169,000تومان

فیلم: طراحی برنامه انبار وصدور فاکتورحرفه ای در اکسل

3.33 3 رای
79,000تومان

برنامه انبارداری با اکسل را اصولی و بصورت پروژه محور یاد بگیرید…  دلایل متفاوت بودن این دوره آموزش اکسل   فقط…

79,000تومان

فیلم: طراحی داشبورد مدیریتی در اکسل (۱)

5.00 4 رای
97,000تومان

   این دوره مناسب چه کسانی میباشد؟  برای کسانی که میخواهند گزارش گیری در اکسل را حرفه ای و متفاوت…

97,000تومان

فیلم: دوره آموزش جامع اکسل پروژه محور

4.69 13 رای
227,000تومان
گزارش گیری در اکسل ، داشبورد مدیریتی در اکسل را اصولی و بصورت پروژه محور یاد بگیرید...   در تاریخ…
227,000تومان